Over de G10

Het doel is een parallel te bieden voor de G8 (nu G7) waarbelangrijke ontwikkelingen gesignaleerd en geduid worden. Filosofen en economen gaan hand in hand. We hanteren de oude betekenissen van economie, waar keuzes gemaakt worden om een samenleving in te richten, en filosofie in de betekenis van zoeken naar 'ware' wegen. U vindt op de G10 een tiental bouwstenen, die met elkaar samenhangen. Dit jaar staat het bewustzijn centraal als agent of non-agent van de vrije wil. De overeenkomst tussen bv. de Tibetaanse visie op het bewustzijn en die van de moderne neurowetenschappen is dat de mens geen zelf, ziel of controlerend rationeel ik heeft. Vrijheid en vrije wil lijken daarom begrippen uit de vorige eeuw wat flinke consequenties heeft. We zochten naar werkelijk nieuwe richtinggevende denkers uit oost en west. In de filosofische blokken komt u enkele nog niet erg bekende gezichten tegen die snel aan invloed winnen in het zoeken naar eigen wegen die afstand doen van uitgesleten denkpatronen. Žižek natuurlijk,maar ook Aleksandr Doegin, die leider is van de 'eurasian movement' om het zelfbewustzijn van Azië een richting te geven.


Waarom is de G10 zo uniek?

...

...

In tijden van steeds kortere berichtgeving, inkrimpende uitgeverijen en minder betrouwbare media, die ook nog "fake-nieuws" verspreiden, aldus Trump, grijpt de G10 terug op ouderwetse concepten door flinke stevige sessies te organiseren waar het echt om iets gaat en niet om korte hapjes die allemans vriend willen zijn.


De organisatie van de G10 heeft natuurlijk veel oren en legt die te luister. De thema's worden zo gekozen, dat ze de toekomst anticiperen op een 'poëtische' wijze. Poetisch in de betekenis die Novalis er ooit aan gaf: een poetisering van de werkelijkheid. Dit is geen roze deken, maar 'clear thinking' zonder teveel vastgeroeste opinies als uitgangspunt te nemen.

Contact
Stichting G10 van de Economie en Filosofie
info@g10avonden.nl

View on map